Hilversumsche Molenweegje
/

Een gedenkschrift betreffende de openbare badhuizen in Hilversum sinds 1857

Click op het ter linkerzijde bovenstaande blokje met 3 horizontale balkjes voor toegang tot de overige tekstsecties.

1949  Kerk Het Apostolisch Genootschap

 

Het gebouw aan de Badhuislaan 15 (na omnummering) te Hilversum met postcode 1217SJ werd naar ontwerp van Barend Hendrik Bakker (#16) en Hendrik Bunders (#17), architecten, gewijzigd en verbouwd tot een kerk. Op 21 augustus 1949 werd het grondig verbouwde zwembad door Het Apostolisch Genootschap als kerk in gebruik genomen.

Op 8 april 2008 is het gebouw, waarvan de omgeving de status van beschermd stadsgezicht heeft, als gemeentelijk monument aangewezen onder nummer 0402/GMH0073. Sedert november 2011 stond de voormalige bad- en zweminrichting, later kerkgebouw, als kantoorgebouw op het adres Badhuislaan15 / Floralaan 12 te koop; gebouwinhoud 4.758m³ , perceelgrootte ~900 m2.

Vanaf april 2013 is de kerkzaal als nieuw initiatief regelmatig als concertzaal gebruikt geweest onder de naam ‘Badhuisconcerten’. Sinds november 2016 is het pand uit de verkoop genomen; het schijnt te zijn verkocht. De bovenwoning stond separaat te koop; vraagprijs nov. 2011: € 315.000; febr. 2013: € 275.000; woonoppervlak zonder de zolder 117m2. Op 16 april 2013 verkocht. De bovenwoning was tot voor kort bewoond.

 

2017   Verbouwing tot appartementengebouw 

In 1912/1913 is blijkens de foto’s uit 1913 door architect Everwijn Verschuyl aan de Badhuislaan te Hilversum een gebouw ontworpen en gerealiseerd in eclectische ‘Louis-XVI’ stijl. In 1948 was het oorspronkelijke gebouw nog onaangetast bestaand; zowel het exterieur maar ook het interieur conform de in 1912 gekozen bouwstijl met de evenwichtige, karaktervolle ornamenten en versieringen. Het overeenkomstig het architectonische ontwerp met allure gerealiseerde bouwwerk in een beschermd stadsgezicht was in die vorm een monumenten-status waard. Met de rigoureuze verbouwing in 1949 lijken deze historische kenmerken volledig te niet te zijn gedaan. Zonder op nadere details in te gaan zijn hoegenaamd alle karakteristieke eclectische ‘Louis XVI’ stijlelementen met deze verbouwing rigoureus geamoveerd.

Inmiddels is in mei 2017 een aanvang gemaakt met het uitbreken van de niet-dragende delen van het interieur van het gebouw. In september 2017 was het uitbreken van het interieur praktisch voltooid. Aansluitend zal het gebruik van het gebouw worden gewijzigd en wel in een appartementengebouw met 11 woningen met 11 inpandige parkeerplaatsen (# 31). Het is de intentie van de betrokken projectontwikkelaar District 1402 te Amsterdam om het exterieur weer gedeeltelijk te laten lijken op het oorspronkelijke ontwerp van 1912. Op 28 september 2017 zijn deze voornemens op basis van voorlopige voorontwerptekeningen (architect: dhr J.H. Kwa te Amsterdam) tijdens een openbare vergadering door de  gezamenlijke Raadscommissie voor Welstand en Monumenten  van de gemeente Hilversum besproken. Deze gezamenlijke raadscommissie heeft welwillend ingestemd met het continueren van de verbouwactiviteiten van de projectontwikkelaar. De raadscommissie  heeft op 15 maart 2018 onder nummer 435414 het verbouwplan goedgekeurd. De verbouwing is medio 2019 gaande met de verwachting, dat de 11 appartementen omstreeks de jaarwisseling 2019/2020 voor bewoning gereed zullen zijn.

 

 Bussum, juni 2019

 

 

#  Noten, bronnen, referenties:

1.  Het badhuis en zwembad aan de Badhuislaan; Tjapko (Remts) Jager; 2003.

2.  Architect Willem Marinus Dudok *Amsterdam 6 juli 1884 +Hilversum 6 april 1974;  1915 - 1928: directeur Dienst Publieke Werken Hilversum. Daarna vanaf 1928 - 1954: gemeentearchitect Hilversum. Het   Gulden Boek van Hilversum, 4 maart 1955.

3.  Anna's Hoeve, Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, 2014

4.  Straatnamenboek van Hilversum, 1988; A. Meijer A.H.

5.  Fotocollectie Harmen Visser; foto's Hilversum, omgeving Badhuislaan met tekstuele toelichting; 19 april 2011.

6.  Landelijke Molendatabase verdwenenen molens; database De Erfgooier nrs. 15107, 4200, 1231 en een houtzaagwindmolen nr. 15478; "12 april 1797:...burgers Huibt. Jongeneel & Jan Koenders wonende te Utrecht aan de Blauw Capel, ...; ...tegen het Eynd der zoogenaamde Turfvaart...;".

7.  Het ontstaan en de ontwikkeling van de Gooise Vaart en de Haven van Hilversum; H.J.Th. van der Voort; Eigen Perk 1997/4 p. 155 - 164.

8.  Architect Piet Andriessen *Hilversum 4 juli 1844 +8 april 1914; vanaf 1888: gemeente architect Hilversum tot overlijden.

9.  Dr. Johannes (Jan) Fredericus van Hengel, *Grotebroek 6 maart 1811 +Hilversum 18 april 1892, huisarts. Geneeskundig plaatsbeschrijving van het Gooiland; 1875. Het Gulden Boek van Hilversum, 4 maart 1955; Van Hengellaan op Trompenberg.

10. Documentatie Dienst Publieke Werken, Hilversum; gemeentelijke voorlichtingspublicatie: Badhuizen in Hilversum.

11. Afschrift van een exemplaar aandeel aan toonder nr. 3471, N.V. Hilversumsche Bad- en Zweminrichting, groot 1.000 gulden, voorzien van handtekening.

12. Architect Everwijn Verschuyl *Amstedam 29 augustus 1871 +Hollandsche Rading 25 oktober 1954; Het Gulden Boek van Hilversum, december 1978.

13. Geert van Mesdag, *Groningen 6 november 1863 +Hilversum 6 november 1939; zoon van Gillis Wopkes van Mesdag 1827 +1887; Het Gulden Boek van Hilversum 4 maart 1955, Geert van Mesdagweg.

14. Gooi en Vecht Historisch; Badhuizen in Hilversum.

15. Gemeente Hilversum, diverse gemeentelijke publicaties van Afdeling Voorlichting en Dienst Publieke Werken, etc.

16. Architect Hendrik Bunders *Nijmegen 30 september 1892 +Hilversum 16 april 1965.

17. Architect Barend Hendrik Bakker *Zaandam 31 januari 1879 +Hilversum 4 juli 1951; Het Gulden Boek gemeente Hilversum, waarnemend burgemeester, wethouder, raadslid Hilversum.

18. Op het gift der tweespalt glorieerde de zwemsport in Hilversum, Jan-Bram van Luit: HHT-EP 2009/2. Oprichting Zwem Vereniging 'De Robben', 15 oktober 1940.

19. HZC-Nieuws; orgaan der Hilversumsche Zwemclub; augustus 1937; 5 jr.-jubileumnummer

20. Historie; Zwem en Waterpolo Vereniging HZC De Robben; september 2013; opgericht 15 oktober 1940.

21. Fotocollectie Jaques Stevens.

22. Fotocollectie Pieter Jan Siewers, Edam 11 oktober 1873 +Hilversum 30 mei 1935.

23. Fotocollectie Pieter Bloemers Middendorp, huisarts, *Steenwijk 18 september 1877 +Scheveningen 22 febr. 1958.

24. Prospectus N.V. Hilversumsche Bad- en Zweminrichting, 12 augustus 1913.

25. Industrie in het Rode Dorp; Egbert Pelgrim, Eigen Perk 1996/1; HHT-EP2006/4 p. 239-254.

26. Wandelingen door Nederland, deel 4; Nederland met pen en potlood, p. 180; dbnl; 1879, Jacobus Craandijk.

27.  Hilversumsche Bad- en Zweminrichting - Wikipedia; https://.wikipedia.org/wiki/Hilversumsche_Bad_en_Zweminrichting.

28.  Volksbadhuis Hilversum - Wikipedia; https://wikipedia.org/wiki/Volksbadhuis_Hilversum.

29.  'Een houtzaagmolen te Hilversum'; Heek, C.L. in: 'Gooi, Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving, Hilversum 1906.

30.  Industrie in het Rode Dorp; Egbert Pelgrim; Eigen Perk 1996/1,  HHT-EP 2006/4 p.239 - 254.

31.  Voorlopige voorontwerptekeningen van projectontwikkelaar District 1402 te Amsterdam gedateerd 10 juli 2017.

Bijzonderheden : De auteur van deze publicatie, Ing. Harmannus (Remts) Jager, Bacc.ec. te Bussum, heeft als kind van Remt (Tjapko's) Klaas Jager van 1937 tot 1949 in de bovenwoning van het zwembad aan de Badhuislaan te Hilversum gewoond. 

www.hilversumschemolenweegje.nl                                                                                                                                                                      hja288

versie d.d. juni 2019