Hilversumsche Molenweegje
/

Een gedenkschrift betreffende de openbare badhuizen in Hilversum sinds 1857

Click op het ter linkerzijde bovenstaande blokje met 3 horizontale balkjes voor toegang tot de overige tekstsecties.

  1916   Twee nieuwe volksbadhuizen; Over ’t Spoor en Het Bloemenkwartier.

Naar aanleiding van het verzoek in 1916 van de Vereniging Volksbadhuis Hilversum werd na uitvoerige discussies in de gemeenteraad nog in 1916 ondanks de Eerste Wereldoorlog door de raad besloten om twee nieuwe volksbadhuizen te laten bouwen en die in exploitatie aan derden te geven. En wel één als onderdeel van het nog te bouwen 3e sociale woningbouw complex aan de Huygensstraat en één aan de reeds bestaande Vereniging Volksbadhuis Hilversum als onderdeel van het nog te bouwen 4e sociale woningbouw complex aan de Bosdrift/Meidoornstraat.

Gemeentearchitect Piet Andriessen (#8) was op 8 april 1914 overleden. Zijn directe opvolger, architect Willem Marinus Dudok (#2) werd per 1 juli 1915 als directeur van de Dienst Publieke Werken benoemd en werd belast met de uitvoering. Bij zijn aanstelling verkreeg hij als architect het recht om naast de gemeente Hilversum ook van derden opdrachten te aanvaarden. Hij zou in die functie vele bouwwerken in Hilversum en elders ontwerpen. Willem Dudok werd in 1928 tot gemeente architect benoemd en ontheven van zijn functie van directeur van de Dienst Publieke Werken. Bij het in gebruik stellen van het ‘Gulden Boek’ (#2) van Hilversum op 4 maart 1956 werd ook Willem Dudok daarin opgenomen.

  1920 Badhuis Over ‘t Spoor.

Het nieuwe volksbadhuis aan de Huygensstraat in de wijk Over ’t Spoor werd op 14 juni 1920 door de Vereniging Volksbadhuis Over ’t Spoor Hilversum in gebruik genomen. Dit volksbadhuis omvatte 25 douches en 4 badkuipen en tevens een schoolbad met twaalf douches. Het overzicht van de gebruikstarieven (#10), van kracht vanaf de openstelling in 1920, toont een veelheid van tarieven. Deze variëren op een goedkope dag (woensdag) voor een ‘stortbad’ 8 cent en een ‘kuipbad’ 15 cent tot een normaal dag tarief 1e klasse voor een ‘stortbad’ 25 cent en een ‘kuipbad’ 40 cent. De tarieven 2e klasse liggen daar tussen in.

Verstrekking van een stukje zeep is inbegrepen. Gebruik van een handdoek 2 cent, drijfzeep 5 cent, badmuts 10 cent, haardroog-apparaat 2 halve stuivers. Werklozen “op vertoon van stempelkaart” een douchebad 5 cent. Het ontwerp van het badhuis Over ’t Spoor was onderdeel van het 3e woningbouwcomplex.  Het 3e woningbouwcomplex omvatte naast het volksbadhuis met een poortgebouw – waarin de woning van de badmeester – tevens 9 arbeiderswoningen. Het badhuis was tezamen met de woningen als een bouwkundig samenhangend bouwwerk gesticht; volgens de gepubliceerde aanbestedingsannonce ‘in massa’. In 1956 is dit volksbadhuis gemoderniseerd en in ongeveer 1970 wegens onvoldoende belangstelling als badhuis gesloten. In 2004 is dit gebouw met de aanpalende woningen afgebroken. Het vrijgekomen bouwperceel is inmiddels in 2016 weer volledig bebouwd met woningen. 

 1921 Badhuis Het Bloemenkwartier.

Het nieuwe volksbadhuis van de Vereniging Volksbadhuis Hilversum aan de Meidoornstraat 2 in de wijk Het Bloemenkwartier werd als onderdeel van het 4e gemeentelijke woningbouwcomplex aan de Bosdrift/Meidoornstraat op 3 december 1921 in gebruik genomen. Dit volksbadhuis was een afzonderlijk bouwobject binnen het 4e woningbouwcomplex.

 

Het 4e woningbouwcomplex bestond naast het volksbadhuis uit 6 arbeiderswoningen langs de Hilvertsweg, 4 + 9 arbeiderswoningen met een poortgebouw aan de Meidoornstraat, 12 + 4 arbeiderswoningen langs de Bosdrift (RM 407231), de dr. H. Bavinckschool (RM 407232) aan de Bosdrift en een aantal arbeiderswoningen in de aangrenzende Begoniastraat. Dit complex is eveneens blijkens de aanbestedingsadvertentie gelijktijdig (in massa) in 1921 gesticht. Tot 1975 is dit badhuis als badhuis in gebruik geweest; daarna wegens onvoldoende belangstelling als badhuis gesloten. In dat jaar hebben inpandig verbouwingen plaats gevonden. Op het ogenblik wordt dit voormalige badhuis in de Meidoornstraat gebruikt als een medisch centrum onder de naam ‘Het Oude Badhuis’. Dit gebouw is sedert 1991 een rijksmonument (RM 407231/ RM407237). De arbeiderswoningen zijn evenals de school in 2017 allemaal nog overeenkomstig het gebruiksdoel uit 1921 in gebruik en zijn eveneens rijksmonument.